AGNIESZKA LEŚKÓW

Kompendium

KOMPENDIUM

NetBeans + Sass

Użycie Sass w NetBeans IDE 8.2 (w środowisku Windows) W pierwszej kolejności należy pobrać samodzielny instalator oparty na systemie Windows (rubyinstaller.org/downloads/ > Downloads RubyInstallers WITHOUT DEVKIT ... czytaj więcej ...