AGNIESZKA LEŚKÓW

Kompendium

KOMPENDIUM

Sass (SCSS) preprocesorem CSS

Sass jest językiem skryptowym, który w procesie kompilacji zostaje przetłumaczony do kaskadowego arkusza stylów w skrócie CSS (z ang. Cascading Style Sheets). Składnia w Sass Składnię wyrażeń Sass ... czytaj więcej ...