AGNIESZKA LEŚKÓW

NetBeans + Sass

KOMPENDIUM

NetBeans + Sass

Użycie Sass w NetBeans IDE 8.2 (w środowisku Windows)

 • W pierwszej kolejności należy pobrać samodzielny instalator oparty na systemie Windows (rubyinstaller.org/downloads/ > Downloads RubyInstallers WITHOUT DEVKIT > rubyinstaller-3.0.2-1-x64.exe odpowiedni dla własnego systemu operacyjnego), a następnie zainstalować środowisko wykonawcze Ruby w naszym systemie Windows.
 • Po instalacji Ruby przechodzimy do Wiersza Polecenia (CMD – Command Prompt).
 • Lokalizujemy na dysku C folder bin w folderze zainstalowanego Ruby i wskazujemy w CMD ścieżkę dostępu:
  C:\Users\name>cd \Ruby30-x64\bin (ENTER)
 • Instalujemy Sass:
  C:\Ruby30-x64\bin>gem install sass (ENTER)
  Sprawdzamy wersję Sass:
  C:\Ruby30-x64\bin>sass --version
  Ruby Sass 3.7.4
 • Otwieramy NetBeans IDE 8.2 i wprowadzam ścieżkę do zainstalowanego pliku sass.bat
  Tools > Options > HTML/JS > CSS Preprocessors > Sass Path: C:\Ruby30-x64\bin\sass.bat > Open > Apply > OK
 • Klikamy prawym klawiszem myszy na wybrany projekt: Properties (Właściwości) > CSS Preprocessors zaznaczamy: pole wyboru (checkbox) Kompiluj pliki Sass przy zapisie (Compile Sass Files on Save)
 • Podajemy ścieżkę roboczą developerską (Input) /scss i wyjściową produkcyjną (Output) /css. W celu uzyskania automatycznie generowanego zminimalizowanego pliku wynikowego .css należy wpisać w: Compiler Options: –style compresse, od tego momentu sam z automatu skompiluje wszystkie pliki z folderu scss do folderu css. W efekcie otrzymamy dwa pliki np. main.css i main.css.map.
Wróć do Kompendium