AGNIESZKA LEŚKÓW

Instalacja stabilnej wersji GIMP 2.10.28 na Ubuntu ( GNU/Linux )

KOMPENDIUM

Instalacja stabilnej wersji GIMP 2.10.28 na Ubuntu ( GNU/Linux )

Ctrl + Alt + T -> otwarcie terminala
sudo apt-get remove gimp -> odinstalowanie samego pakietu GIMP
sudo apt-get autoremove --purge gimp -> usuniecie plików konfiguracji GIMP’a i jego zależności
sudo apt-get autoremove gimp -> całkowite odinstalowanie GIMP’a wraz z wszystkim zależnymi pakietami
sudo apt-get clean -> wyczyszczenie lokalnego repozytorium pobranych plików pakietów, które pozostały w /var/cache
sudo apt-get update -> aktualizacja listy pakietów
sudo apt-get upgrade -> usunięcie przestarzałych pakietów, pobranie i dodanie nowych wersji pakietów

sudo apt install flatpak -> niezbędna instalacja do rozpakowania Gimp’a
flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref -> pobranie i zainstalowanie Gimp’a
flatpak run org.gimp.GIMP//stable -> uruchomenie GIMP’a
lub
flatpak install flathub org.gimp.GIMP -> pobranie i zainstalowanie Gimp’a
flatpak run org.gimp.GIMP -> uruchomenie GIMP’a

Instalowanie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami Flatpak

flatpak update -> aktualizacja pakietu
flatpak --help -> pełna lista poleceń Flatpak, dokumentacja Flatpak Command Reference
flatpak install -> instalacja pakietu
flatpak uninstall -> odinstalowanie pakietu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://docs.flatpak.org/en/latest/using-flatpak.html.

Wróć do Kompendium