AGNIESZKA LEŚKÓW

Kompendium

KOMPENDIUM

Sass (SCSS) preprocesorem CSS

Sass jest językiem skryptowym, który w procesie kompilacji zostaje przetłumaczony do kaskadowego arkusza stylów w skrócie CSS (z ang. Cascading Style Sheets). Składnia w Sass Składnię wyrażeń Sass ... czytaj więcej ...

NetBeans + Sass

Użycie Sass w NetBeans IDE 8.2 (w środowisku Windows) W pierwszej kolejności należy pobrać samodzielny instalator oparty na systemie Windows (rubyinstaller.org/downloads/ > Downloads RubyInstallers WITHOUT DEVKIT ... czytaj więcej ...